Nastavenie súborov cookies
Spartoo používa cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku stránky, ako aj na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Naši partneri používajú súbory cookies na zobrazenie personalizovanej reklamy v závislosti od vášho prehliadača a profilu. Ak kliknete na „Prijať všetko a zatvoriť“, budete môcť kedykoľvek zmeniť vaše nastavenia vo vašom zákazníckom účte. Ak kliknete na „Odmietnuť všetko“, použijú sa iba cookies nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky

Všeobecné obchodné podmienky

1 Identifikácia predajcu

Aktualizované dňa 29/06/2023

Spoločnosť SPARTOO SAS, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 364 561,76 eur so sídlom na 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France, zapísaná v obchodnom registri spoločností RCS v meste Grenoble pod číslom 489 895 821.

Zákaznícke centrum:
Telefón: 02/33006778
Email: adriana@spartoo.sk
pondelok-piatok: 8h00-12h00 a 13:00-16:00.


2 Uplatnenie Všeobecných obchodných podmienok

Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) so sebou nesie ich účinnosť v ich plnom znení. VOP sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré sú zadané Zákazníkmi na stránke SPARTOO.SK. VOP zastupujú obchodnú zmluvu medzi SPARTOO.SK a Zákazníkom. Zákazník sa vzdáva presadzovania akéhokoľvek iného kontradikčného dokumentu, ktorý by odporoval SPARTOO.SK.

Tieto VOP môžu byť predmetom neskorších zmien. Verzia VOP, ktorá sa vzťahuje na predmetný nákup Zákazníka, je tou, ktorá je v platnosti k dátumu zadania objednávky. Zmeny vo VOP sú uplatniteľné na používateľov internetových stránok odo dňa ich publikácie na internetových stránkach a nemôžu sa aplikovať na skoršie uzatvorené transakcie.

Každý používateľ internetových stránok musí rešpektovať VOP.

SPARTOO.SK ponúka na svojich stránkach aj tovar predávaný a expedovaný partnerskými predajcami. Tento tovar je označený ako "Partnerský produkt". Tieto VOP sa nevzťahujú na ceny, spôsoby platby a ich overovanie, vernostné body, darčekové a zľavové poukazy, spôsoby dopravy a podmienky vrátenia a výmeny tovaru predávaného partnerskými predajcami. Každý Zákazník sa musí sám oboznámiť s podmienkami doručenia tovaru, vrátenia tovaru a VOP partnerského predajcu v okamihu výberu veľkosti a farebného prevedenia "Partnerského produktu" a v okamihu zadávania objednávky, teda pri výbere spôsobu platby, spôsobu doručenia a pri zadávaní adresy doručenia.


3 Platnosť ponúk

Ponúkaný tovar na stránke je určený len pre Zákazníkov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
Tovar viditeľný na stránkach SPARTOO.SK je dostupný do vyčerpania skladových zásob.
SPARTOO.SK sa zaväzuje upozorniť každého Zákazníka, ktorý vystavil objednávku na nedostupný tovar, prostredníctvom e-mailu. V prípade zaúčtovania alebo zaplatenia objednávky tovaru, ktorý je nedostupný, sa SPARTOO.SK zaväzuje ponúknuť Zákazníkovi vystavenie darčekového kupónu (kreditnej položky v hodnote pôvodne objednaného tovaru, použiteľnej pre nákup iného tovaru na stránke) alebo vrátenie peňazí v lehote 15 dní. Každá objednávka nedostupného tovaru bude automaticky zrušená.

4 Predstavenie tovaru

Tovar ponúkaný k predaju na stránke SPARTOO.SK je popísaný a predstavený Zákazníkom s čo najvyššou možnou presnosťou. Zákazník sa musí oboznámiť s popisom každého z tovarov pre získanie informácií o jeho vlastnostiach a základných osobitostiach. Zákazník sa musí informovať o vlastnostiach tovaru pred tým, ako zadá objednávku. Zákazník sám nesie zodpovednosť za výber a nákup tovaru.
Aj napriek prípadným chybám či chýbajúcim informáciam pri predstavení tovaru na internetových stránkach nenesie SPARTOO.SK žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody. Každý Zákazník je vyzvaný informovať SPARTOO.SK o akejkoľvek chybe, ktorá sa môže vyskytnúť pri popise tovaru.

5 Vytvorenie Zákazníckeho účtu

Pre zadanie objednávky na stránke SPARTOO.SK si Zákazník musí vytvoriť Zákaznícky účet pri zadávaní svojej prvej objednávky. Musí vyplniť formulár s nasledujúcimi údajmi: e-mailovou adresou, pohlavím, menom, priezviskom, dátumom narodenia, adresou pre doručenie a telefónnym číslom. Pri tejto príležitosti si Zákazník vytvorí aj heslo pre prístup do svojho Zákazníckeho účtu, ktoré slúži k osobnému použitiu. Prezradenie hesla iným osobám je prísne zakázané.
Zákazník sa zaväzuje zadať kompletné a pravdivé údaje. Akákoľvek krádež
alebo zneužitie cudzej identity, môže viesť k zablokovaniu Zákazníckeho účtu a môže byť stíhané. Akékoľvek prihlasovanie prostredníctvom viacerých Zákazníckych účtov, použitie jedného Zákazníckeho účtu viacerými osobami alebo iné podvodnícke praktiky môžu viesť k zrušeniu Zákazníckeho účtu.
Zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že je schopný ako v okamihu objednávania (platí pre on-line platby platobnými kartami, bankovým prevodom (internet banking) a prostredníctvom účtu PayPal), tak i v okamihu prebrania tovaru na dobierku, nadobudnúť a zaplatiť za tovar objednaný na stránke SPARTOO.SK.
SPARTOO.SK odmieta predaj akéhokoľvek tovaru osobám mladším ako 16 rokov bez predchádzajúceho súhlasu rodičov. Tento súhlas bude systematicky vyžadovaný pri potvrdzovaní objednávok osôb mladších ako 16 rokov.

6 Ceny tovaru

Ceny sú uvedené v mene EURO vrátane všetkých daní uplatňovaných na území Slovenskej republiky, okrem prípadných poplatkov za doručenie. Ak je výška dane upravená, tieto úpravy sa môžu odraziť na cenách tovaru bez toho, aby na to bol Zákazník dopredu upozornený. SPARTOO.SK si rezervuje právo úpravy cien v akejkoľvek okamihu, ale tovar je fakturovaný v tej cene, ktorá je aktuálnou v okamihu potvrdenia objednávky tovaru. V prípade, že sa na SPARTOO.SK objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak sa jedná o tovar bežne dostupný a všeobecne známy, a jeho cena sa líši od jeho obvyklej ceny, SPARTOO.SK nemá povinnosť dodať tovar za chybnú cenu, ale za cenu obvyklú. Ak Zákazník s obvyklou cenou nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ceny tovaru berú do úvahy prípadné zľavy, ktoré budú uplatnené na stránke SPARTOO.SK, okrem "Partnerských produktov". Tieto ceny sú definitívne a nemenné počas obdobia ich platnosti tak, ako sú uvádzané na stránke SPARTOO.SK. SPARTOO.SK si rezervuje právo na úpravu cien v akejkoľvek chvíli mimo obdobia ich platnosti. Ceny tovaru neobsahujú poplatky za spracovanie, expedíciu, dopravu a doručenie, ktoré môžu byť fakturované dodatočne, pokiaľ je to uvedené na stránkach SPARTOO.SK. Výška požadovanej platby za tovar zodpovedá celkovej sume za nákup a obsahuje prípadné dodatočné poplatky.

Výška DPH je uvádzaná na stránke počas výberu tovaru Zákazníkom. Ak sa sadzba DPH upraví, tieto zmeny sa môžu prejaviť na cenách jednotlivých tovarov bez toho, aby bol o tom Zákazník dopredu informovaný.

Pre informácie o cenách tovaru označeného ako "Partnerský produkt" musí Zákazník konzultovať VOP predmetného partnerského predajcu.

Zákazníkovi je vystavená faktúra pre každý nákup na stránke SPARTOO. Faktúra je dostupná k stiahnutiu na internetovej stránke, na ktorej bola objednávka zadaná.7 Objednávka a zabezpečená platba

7.1: Objednávka

Zákazník potvrdí svoju objednávku nasledovným spôsobom. Toto potvrdenie so sebou nesie súhlas so VOP spoločnosti SPARTOO.SK a s VOP partnerských predajcov, pokiaľ sa jedná o objednávku tovaru označeného ako "Partnerský produkt". Zákazník, ktorý má záujem o tovar, ktorý je viditeľný na stránke SPARTOO.SK, sa riadi nasledovným postupom pre zadanie objednávky:
- Vyberie si veľkosť a farebné prevedenie tovaru.
- Overí si špecifické vlastnosti tovaru (farba, materiál, množstvo, veľkosť, cena, atď.) pričom má možnosť úpravy, pridania, či odstránenia tovaru v nákupnom košíku.
- Pri svojej prvej objednávke vyplnení formulár pre vytvorenie Zákazníckeho účtu s prístupovým heslom.
- Pokiaľ zákazník disponuje zľavovým poukazom (nevzťahuje sa pre nákup tovaru označeného ako "Partnerský produkt"), včasne zadá kód zľavového kupónu do políčka slúžiaceho pre tento účel.
- Vyberie si spôsob platby, typ doručenia a adresu doručenia.
- Po potvrdení spôsobu platby, definitívne a neodvratne potvrdí objednávku s okamžitou účinnosťou. Každá potvrdená objednávka so sebou nesie povinnosť zákazníka k jej zaplateniu.
- Potvrdzujúci e-mail bude odoslaný na e-mail zákazníka, ktorý potvrdzuje definitívne kúpu tovaru po obdržaní celej sumy za tovar (nejedná sa o preddavok za platbu). Tovar môže byť rezervovaný po dobu 7 dní, pokiaľ bola objednávka potvrdená a čaká sa na platbu.

Každá potvrdená objednávka zaväzuje zákazníka k jej úhrade.

Prevod vlastníctva tovaru predávaného spoločnosťou SPARTOO a jeho partnerských predajcov v prospech Zákazníka bude realizovaný až po úplnom zaplatení ceny za tovar a to bez závislosti od dátumu doručenia tovaru. Tovar je vlastníctvom spoločnosti SPARTOO do chvíle, kým SPARTOO neobdrží platbu za tovar. Za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pri alebo po doručení tovaru alebo po jeho vyzdvihnutí v odbernom mieste, je zodpovedný zákazník a nie spoločnosť SPARTOO.

Zákazníkovi prináleží kontrola správnosti svojej objednávky a musí neodkladne ohlásiť akúkoľvek chybu vo svojej objednávke pracovníkom Zákazníckeho centra SPARTOO.


7.2: Platba


   V prípade náležitostí a spôsobu platby objednávky tovaru označeného ako "Partnerský produkt" musí zákazník konzultovať Všeobecné obchodné podmienky partnerského predajcu.
  • Platba platobnou kartou priamo na stránke
   Zákazník poskytne číslo svojej platobnej karty spolu s dátumom jej expirácie a kryptogramom CVC. Napokon svoju objednávku potvrdí kliknutím na "Potvrdiť objednávku". Pre zabezpečenie platby je v niektorých prípadoch nutné potvrdenie platby a overenie identity kupujúceho prostredníctvom bezpečnostného systému 3D-Secure, ktorý zabezpečujú niektoré banky. Kliknutím na "Zapamätať si číslo mojej platobnej karty pre uľahčenie platenia budúcich objednávok" bude číslo karty ako aj dátum jej expirácie zaregistrované pre prípad ďalších nákupov na stránke.
  • Platba prostredníctvom účtu PayPal
   Pri platbe prostredníctvom služby PayPal nebudú nikdy zdielané Vaše finančné údaje so SPARTOO.SK. Služba PayPal šifruje a chráni všetky transakčné informácie.
   PayPal ponúka jednoduchú platbu on-line iba so zadaním Vašej e-mailovej adresy a hesla.
  • Platba na dobierku
   Zákazník zaplatí tovar priamo dopravnej spoločnosti v presnej hotovosti pri prevzatí tovaru. Tato služba je spoplatnená dopravnou spoločnosťou DPD sumou 5 €, pri výbere dopravcu UPS je dobierka spoplatnená sumou 7,50 €. Platba na dobierku je možná 1x behom 24h, pri maximálnom počte 5 kusov tovaru alebo pri maximálnej výške objednávky 400 eur. Zároveň nie je možné, aby mal zákazník viac ako 2 vyexpedované a neuhradené objednávky tovaru na dobierku.
  • Platba prostredníctvom darčekového poukazu
   Na stránke SPARTOO.SK je možné tovar zaplatiť prostredníctvom darčekového poukazu. Zákazník musí zadať na stránke s platbou číslo darčekového poukazu a dátum expirácie darčekového poukazu tak, ako keby sa jednalo o platbu platobnou kartou. Výška objednávky musí byť rovnaká alebo nižšia ako hodnota darčekového poukazu. Ak je výška sumy za objednávku nižšia ako hodnota darčekového poukazu, zákazník bude môcť použiť zvyšok pri platbe nasledujúcej objednávky v lehote platnosti darčekového poukazu.
  • Platba na 3 splátky
   Spoločnosť Spartoo vám ponúka možnosť rozvrhnúť platbu na 3 splátky . Tento spôsob platby je na výber pri objednávkach nad 50 €. Prvá tretina sumy objednávky je stiahnutá hneď po vytvorení objednávky, druhá splátka bude automaticky stiahnutá mesiac po nákupe a zvyšná čiastka sa odpočíta 2 mesiace po nákupe. Táto služba je spoplatnená vo výške 5 €.
   Platbu na 3 splátky nie je možné realizovať pri produktoch označených ako PARTNERSKÝ PRODUKT.
   V prípade vrátenia produktov objednávky s výberom platby na 3 splátky, ak pri vrátení nedošlo k nijakým nezhodám, je postup nasledovný.
   - V prípade vrátenia všetkých produktov z objednávky, bude vrátená suma, ktorá už bola zaplatená, a zvyšné splátky budú automaticky zrušené. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poplatok za službu splátky na 3x v hodnote 5 €.
   - V prípade vrátenia jedného poduktu z objednávky, bude výška zvyšných splátok upravená tak, aby bola odpočítaná cena vráteného produktu.
   Pri všetkých prípadoch neuhradenia platby, budú zvyšné splátky anulované a zákazníkovi bude faktúrovaná požiadavka na zaplatenie celej zvyšnej sumy s prirážkou za neuhradenie platby podľa odstavca 7.3.
   Platobná karta použitá na zaplatenie objednávky formou splátky na 3x musí byť platná aspoň 4 nasledujúce mesiace po uskutočnení prvej časti platby. V prípade nedodržania tohto pravidla bude objednávka stornovaná. Platba na 3 splátky už nebude pre objednávku možná, objednávku bude možné zaplatiť len naraz platobnou kartou alebo prostredníctvom účtu Paypal.
   V prípade nedodania objednávky zaplatenej na 3 splátky, bude objednávka zrušená, zákazníkovi budú vrátené peniaze vrátane poplatku v hodnote 5 € a zvyšné splátky budú zrušené.
  7.3: Neuhradenie platby

  SPARTOO.SK si vyhradzuje právo odmietnuť zrealizovanie doručenia alebo realizáciu objednávky od zákazníka, ktorý čiastočne alebo úplne neuhradil predošlú objednávku alebo s ktorým prebieha riešenie sporu.

  Akékoľvek zamietnutie platby bankovou kartou, akékoľvek zablokovanie bankovej karty, akékoľvek zlyhanie platby v hotovosti pri platbe na dobierku alebo akákoľvek sporná situácia v súvislosti s použitím účtu PayPal môžu byť podnetom na vymáhanie spoločnosťou SPARTOO. Pre akékoľvek takéto vymáhanie nezaplatených objednávok spoločnosť SPARTOO uloží pokutu a bude si vymáhať peňažný poplatok za vymáhanie pohľadávky vo výške 40 eur.


  7.4: Overovanie platieb

  SPARTOO.SK kontroluje všetky objednávky, ktoré boli na jeho stránkach boli vystavené. Účelom týchto kontrol je ochrana SPARTOO.SK pred záškodníckymi praktikami podvodníkov. Naše Zákaznícke centrum preto môže zákazníka požiadať o akýkoľvek doklad potrebný na odblokovanie objednávky: kópiu preukazu totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas), kópiu prednej strany platobnej karty použitej pri vystavení objednávky (s tým, že zákazník nechá viditeľné prvé 4 a posledné 4 číslice predmetnej karty), potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o úhrade na meno zákazníka alebo potvrdenie o trvalom bydlisku na meno osoby, ktorá je uvedená na dodacej adrese, atď.

  V prípade neobdržania vyžiadaných dokladov do 7 dní od odoslania žiadosti o doklady bude objednávka automaticky zrušená.

  Obdržanie akýchkoľvek nekonformných dokumentov bude mať za následok zrušenie objednávky.

  Pri objednávke tovaru označeného ako "Partnerský produkt" má každý z partnerských predajcov svoje vlastné nároky, za ktoré SPARTOO nenesie zodpovednosť.


  7.5: Zabezpečená platba

  S cieľom zabezpečenia platieb používajú stránky SPARTOO.SK službu zabezpečenej platby banky CIC. Táto služba integruje bezpečnostnú normu SSL. Dôverné informácie (16 ciferné číslo platobnej karty, dátum konca platnosti karty a kryptogram CVC) sa priamo zasielajú ako kryptované na server banky bez toho, aby sa dostali na fyzické nosiče servera SPARTOO.SK. Po potvrdení objednávky je žiadosť o platbu presmerovaná v reálnom čase k sprostredkovateľovi zabezpečenej platby. Sprostredkovateľ vystaví žiadosť o povolenie do siete platobných kariet. Sprostredkovateľ zabezpečenej platby vydá elektronický certifikát, ktorý bude preukazovať sumu a dátum transakcie v súlade s nariadeniami zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

8 Identifikácia Zákazníka

Zákazník, ktorý už uskutočnil nákup na stránke SPARTOO.SK, si môže zvoliť prístupové heslo, ktoré mu slúži počas nasledujúcich objednávok tovaru na to, aby nemusel znova vypĺňať formulár potrebný pre zadanie objednávky.
Zákazník, ktorý sa už registroval na stránke SPARTOO.SK, je rozpoznaný ako už existujúci Zákazník SPARTOO.SK. Prístupové heslo, ktorým Zákazník disponuje, je prísne dôverné a nesmie byť v žiadnom prípade nikomu prezradené.
V prípade, že Zákazník SPARTOO.SK stratí alebo zabudne svoje heslo, môže si nechať vygenerovať nové heslo priamo na stránke zadaním e-mailovej adresy v kolonke "Som registrovaný Zákazník, prihlásim sa" - "Zabudli ste heslo? Kliknite tu". Zákazník následne obdrží link pre zmenu hesla na zadanú e-mailovú adresu. Nové heslo následne úplne nahradí staré heslo. Pri zadávaní novej objednávky je potrebné prihlásiť sa do Zákazníckeho účtu s novým heslom. Zadanie hesla neslúži na uskutočnenie platby.

9 Doručenie vykonávané spoločnosťou SPARTOO

Pre podmienky doručenia tovaru označeného ako "Partnerský produkt", predávaného partnerskými predajcami, sa musí Zákazník obrátiť na Všeobecné obchodné podmienky príslušného partnerského predajcu, ktoré sú uvedené na stránke s predmetným tovarom.
Uvedené lehoty doručenia majú ako referenčný dátum práve dátum objednávky a sú uvedené v počte pracovných dní (soboty, nedele a dni pracovného voľna vo Francúzsku a na Slovensku sa do počtu dní na doručenie nepočítajú). V prípade vyššej moci SPARTOO.SK nezodpovedá za omeškanie doručenia.

Doručenie s kuriérskou spoločnosťou DPD do odberného miesta Pickup:
Doručenie: do 7 pracovných dní odo dňa objednávky.
Cena: 2,99 eur pri hodnote nákupu menej ako 30 eur, zadarmo pri hodnote nákupu v hodnote 30eur a viac

Doručenie s kuriérskou spoločnosťou UPS, služba Štandard:
Doručenie: do 7 pracovných dní odo dňa objednávky.
Cena: 10,99 eur

Doručenie s kuriérskou spoločnosťou DPD:
Doručenie: do 7 pracovných dní odo dňa objednávky.
Doručenie na doručovaciu adresu bydliska, Cena: 5,99 eur pri hodnote nákupu menej ako 39,99 eur / Cena: 3,99 eura pri hodnote nákupu medzi 39,99 eur a 59,99 eur / Cena: zadarmo pri hodnote nákupu viac ako 59,99 eur

Expresné doručenie s kuriérskou spoločnosťou UPS, služba EXPRESS:
Doručenie: garantované na druhý pracovný deň od objednávky (len pre objednávky zadané pred 13h s doručovacou adresou v Bratislave, pre zvyšok územia Slovenska garantované do 2-3 pracovných dní v závislosti od PSČ.
Cena: 17,99 eur pre každú jednu objednávku

10 Spokojnosť alebo vrátenie peňazí

Tovar zakúpený na stránkach SPARTOO je možné vymeniť alebo požiadať o vrátenie peňazí v rámci "Spokojnosť alebo vrátenie peňazí" v prípade vôle Zákazníka neponechať si tovar pre legitímne dôvody: tovar sa nepáči, nemá správnu veľkosť, nevyhovuje farebne atď...Tovar Spartoo môže byť vymenený alebo zaň môžu byť vrátené peniaze vo výške zaplatenej sumy (pre bezplatné vrátenie tovaru pozri 10.1).
Tovar označený ako "Partnerský produkt" sa nedá vymeniť, dajú sa zaň jedine vrátiť peniaze (podmienky vrátenia tovaru každého z partnerských predajcov sú uvedené pri každom takomto tovare v jeho popise).
Aby mohol byť tovar vrátený, musí zodpovedať týmto podmienkam:
- Tovar musí byť vrátený nový, čistý, nenosený ani neskúšaný v exteriéri, bez zápachu, nepraný, v nepoškodenom stave a s neodstránenými visačkami. Tovar, ktorý nespĺňa tieto náležitosti, nebude môcť byť uznaný a bude Vám vrátený späť,
- Vrátený tovar musí zodpovedať doručenému tovaru,
- Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a nepoškodenom obale (originálna škatuľa od topánok nesmie byť prelepená lepiacou páskou, oblečenie a doplnky musia byť vrátené v pôvodnom plastikovom sáčku s čiarovými kódmi) v riadne zatvorenom balíku,
- Tovar musí byť vrátený do 30 dní od obdržania zásielky Zákazníkom,
- Prázdne vrátené balíky budú odmietnuté a žiadna výmena alebo vrátenie peňazí, nebudú možné,
- Postup vrátenia či výmeny tovaru musí byť dodržaný.

Zákazník má právo odstúpenia od zmluvy o kúpe akéhokoľvek tovaru zakúpeného na stránke SPARTOO.SK podľa európskej smernice 2011/83/UE. Zákazník alebo ním poverený zástupca, tak musí učiniť do 14 dní od prevzatia objednávky. Zákazník alebo jeho zástupca, musí povinne v tejto lehote adresovať tento vyplnený formulár na nasledujúcu e-mailovú adresu: contact@spartoo.com alebo na nasledovnú poštovú adresu:
SPARTOO, 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, Francúzsko
Oznamujem Vám týmto moje rozhodnutie o odstúpení od zmluvy o kúpe nasledovného tovaru:
Referenčné číslo tovaru:
Číslo objednávky:
Objednávka zo dňa:
Objednávka obdržaná dňa:
Meno a priezvislo Zákazníka:
Adresa Zákazníka:
V ........... dňa .........
Podpis (v prípade odoslania prostredníctvom poštového listu):

Zákazníkovi budú v prípade dodržania tejto procedúry vrátené peniaze po vrátení tovaru z objednávky v prípade, že bude predmetný tovar nový, v originálnom balení (kontrola bude systematicky vykonaná pri každom odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru), vrátane nákladou na doručenie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že Zákazník si vybral spôsob doručenia iný ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný na stránke SPARTOO.SK). Náklady na vrátenie tovaru pri rozhodnutí Zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy sú na náklady Zákazníka. Predmetné vrátenie tovaru sa musí vykonať bez zbytočného zdržovania a to do 14 dní od prijatia formulára o rozhodnutí o odstúpení od kúpnej zmluvy.


10.1: Spôsob vrátenia tovaru:

Vrátenie tovaru zabezpečuje dopravná spoločnosť UPS. Vrátenie tovaru je pre Zákazníka bezplatné.

Pre vrátenie tovaru partnerských predajcov, označeného ako "Partnerský produkt", musí Zákazník konzultovať špecifické podmienky každého partnerského predajcu, ktoré sú k dispozícii v popise každého takéhoto tovaru.


10.2: Postup pri vrátení tovaru je nasledujúci:

Jeho prvou etapou je zadanie požiadavky pre vrátenie tovaru v Zákazníckom účte.
Vrátenie tovaru je na území Slovenskej republiky zapezpečované prostredníctvom dopravnej spoločnosti UPS.

Krok 1: Zákaznícky účet
Prihláste sa do svojho Zákazníckeho účtu SPARTOO.SK pomocou svojho e-mailu a prihlasovacieho hesla a choďte do rubriky "Vrátenie tovaru" pre vyplnenie formuláru pre vrátenie tovaru.


Krok 2: Obdržanie štítku pre vrátenie tovaru
Po vykonaní prvého kroku dostanete e-mail s odkazom na stiahnutie a vytlačenie predplateného štítku pre vrátenie tovaru. Predplatený štítok pre vrátenie tovaru je potrebné si vytlačiť vo 2 exemplároch.

Krok 3: Odovzdanie balíka dopravnej spoločnosti UPS
Akonáhle je žiadosť o vrátenie tovaru schválená, predplatený štítok vytlačený a nalepený na Váš balík, kontaktujte dopravnú spoločnosť UPS a dohodnite si čas odovzdania balíka. Doručovacia adresa je predvyplnená na štítku pre vrátenie tovaru.
Odporúčame dať si potvrdiť od kuriéra UPS druhý exemplár vytlačeného predplateného štítku a uchovať si ho ako potvrdenie o odovzdaní balíka dopravnej spoločnosti až do okamihu vybavenia vrátenia tovaru.
Vrátenie tovaru je bežne spracované do 7-10 pracovných dní.


10.3: Záruka:

Záručná doba na skryté vady a vadný tovar sa vzťahuje na tovar Spartoo, ako aj na tovar označený ako "Partnerský produkt".

Reklamovaný tovar musí byť predmetom kúpy na stránke SPARTOO.SK. Zákonná záručná doba sa vzťahuje na dobu dvoch rokov odo dňa doručenia tovaru. Predajca musí byť neodkladne po zistení tejto vady informovaný Zákazníkom. Nezávislí experti môžu doprevádzať Zákazníka alebo spoločnosť SPARTOO, pri posudzovaní reklamovaného tovaru. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu 12 mesačnej lehoty od prevzatia tovaru, považuje sa, že tovar bol vadný už pri jeho prevzatí. Počas tohto obdobia môže jedine expert na náklady SPARTOO dokázať, že tovar nebol vadný. Počas ďalších 12 mesiacov po uplynutí 12 mesačnej lehoty od prevzatia tovaru je na Zákazníkovi, aby dokázal vadu tovaru spoločnosti SPARTOO.

Záruka na tovar sa neuplatňuje v prípade úprav na tovare prevedených Zákazníkom, v prípade bežného opotrebovania tovaru, v prípade neprimeraného používania tovaru, v prípade nerešpektovania pravidiel údržby tovaru, v prípade škôd spôsobených prevozom alebo nesprávnym skladovaním tovaru.

Náhrada alebo oprava tovaru bude vykonaná bez nákladov pre Zákazníka v lehote do 30 dní s výnimkou prípadu, že by náklady na opravu alebo na náhradu boli disproporčné vzhľadom na vadu alebo že by oprava, či náhrada nebola možná. V prípade, že oprava alebo výmena nebude možná, pristúpi Spartoo k vráteniu čiastočnej alebo plnej čiastky za tovar (v závislosti od konkrétneho prípadu).

Na všetky partnerské produkty sa vzťahujú zákonné záruky, ktoré má predávajúci podľa miestnych zákonov a všetky dodatočné záruky ponúkané predávajúcim.

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť objednaný na stránke SPARTOO.SK a musí byť vrátený vo svojom pôvodnom obale. Každá žiadosť o reklamáciu musí byť odoslaná na e-mailovú adresu adriana@spartoo.sk.

11 Spracovanie nedoručených balíkov dopravnou spoločnosťou

11.1: Tovar vrátený z dôvodu, že adresát je na uvedenej adrese neznámy:

Ide o balíky, ktoré vráti dopravná spoločnosť s označením: Adresát je na uvedenej adrese neznámy. Po tom, ako SPARTOO prijme a schváli nedoručený balík, SPARTOO.SK sa skontaktuje so Zákazníkom, aby mu preposlalo objednávku, ak je tovar ešte stále dostupný alebo pristúpi k preplateniu objednávky podľa želania Zákazníka.
SPARTOO.SK si vyhradzuje právo na pristúpenie k preplateniu objednávky a nie k jej preposlaniu v prípade, ak došlo k viacerým neúspešným pokusom o doručenie z dôvodu neznámeho adresáta.


11.2: Tovar vrátený z dôvodu neprebrania tovaru Zákazníkom:

Ide o balíky, ktoré Zákazník neprebral na mieste doručenia v stanovenej lehote. Po tom, ako SPARTOO prijme a schváli neprebratý balík, SPARTOO.SK sa skontaktuje so Zákazníkom, aby mu preposlal objednávku, ak je tovar ešte stále dostupný alebo pristúpi k preplateniu objednávky podľa želania Zákazníka. SPARTOO.SK si vyhradzuje právo na pristúpenie k preplateniu objednávky a nie k jej preposlaniu v prípade, ak došlo k viacerým neprebratým zásielkam.


11.3: Tovar vrátený z dôvodu odmietnutia zásielky Zákazníkom:

Balík bol odmietnutý Zákazníkom v momente jeho doručenia. Do 72 hodín po prebratí a schválení odmietnutého balíka bude Zákazníkovi vystavená nákupná poukážka v jeho Zákazníckom účte. Zákazník môže požiadať o zrušenie nákupnej poukážky a jej preplatenie priamo vo svojom Zákazníckom účte na stránke SPARTOO.SK.

V prípade vrátenia balíka z dôvodov neznámeho adresáta, z dôvodu neprebrania tovaru Zákazníkom alebo z dôvodu odmietnutia zásielky Zákazníkom, SPARTOO.SK nezaručuje rezerváciu objednaného tovaru a môže pristúpiť k vráteniu peňazí za objednávku, pokiaľ nie je predmetný tovar dostupný.

V prípade "Partnerského produktu" je možné len vrátenie peňazí.

12 Zodpovednosť

Vo všetkých fázach navigácie na stránke SPARTOO.SK, pri prezeraní tovaru, vyplňovaní formulárov, zadávaní objednávok, dodávaní tovaru a všetkých ďalších službách má spoločnosť SPARTOO.SK výhradne sprostredkovateľskú povinnosť. V dôsledku toho sa nedá u SPARTOO.SK domáhať zodpovednosti za akékoľvek problémy, či škody vyplývajúce z použitia internetu. Akákoľvek vada pri poskytovaní služby, akékoľvek poškodenie počítača alebo prítomnosť počítačového vírusu nezakladá zodpovednosť SPARTOO.SK za vzniknuté škody. Rovnako akákoľvek udalosť spôsobená vyššou mocou v zmysle judikatúry kasačného súdu neuakladá SPARTOO.SK zodpovednosť za vzniknuté škody. Zákazníci využívajú záruky pre jednotlivé módne značky, ktoré sú prezentované na stránke.

13 Duševné vlastníctvo

Všetky prvky stránky SPARTOO.SK, či už vizuálne alebo zvukové, vrátane základnej technológie, sú chránené autorským právom a ochrannými značkami alebo patentami.
Sú výhradným vlastníctvom spoločnosti SPARTOO.SK.
Všetky hypertextové odkazy na stránku SPARTOO.SK využívajúce najmä techniky framing, deep-linking a všetky ostatné techniky hĺbkových odkazov sú prísne zakázané.
Pri každom použití bude musieť byť každý, aj implicitne schválený odkaz, na žiadosť SPARTOO.SK odstránený.

14 Ochrana osobných údajov

14.1: Zber osobných údajov

Pri vytváraní Zákazníckeho účtu a pri objednávke tovaru na stránke SPARTOO.SK zbiera spoločnosť SPARTOO osobné údaje používateľov stránky. Všetky údaje sú zbierané a využívané v súlade s bodom 2 a 3. Zodpovednou osobou pre zber týchto informácií je spoločnostť SPARTOO SAS, zjednodušená spoločnosť zapísaná v obchodnom registri spoločností v meste Grenoble pod číslom 489 895 821 RCS GRENOBLE, so sídlom na 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, Francúzsko. SPARTOO oznámilo inštitúcii CNIL (Francúzska organizácia ochrany osobných údajov) použitie osobných údajov Zákazníkov a zaviazalo sa bojovať proti ich zneužitiu podpísaním deklarácie č.1182432.

Pojem "osobné údaje" označuje všetky údaje, ktoré dovoľujú identifikovať osobu, najmä jej meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, elektronickú adresu,IP adresu, poštovú adresu, rovnako ako všetky ostatné informácie, ktoré sa Zákazník rozhodne oznámiť spoločnosti SPARTOO ohľadom svojej osoby.

Pre účel boja proti zneužitiu, spomínanému v bodoch 2. a 3., môže SPARTOO uchovávať (po dobu určenú v bode 5) informácie ohľadom transakcií vykonaných na svojich stránkach, ako napr. čísla bankových kariet v ich neúplnej podobe, ktoré sú používané na vykonávanie spomínaných transakcí, ako aj dobu platnosti bankových kariet.


14.2: Účel zberu osobných údajov

Osobné údaje sú zbierané pre konkrétne, explicitné a legitímne účely a na splnenie jedného alebo viacero nasledujúcich cieľov:
-správa objednávok na stránke,
-spracovávanie obchodných štatistík, vykonávanie trhových štúdií a štúdií nákupného správania spotrebiteľov,
-zostavovanie a správa databázy potenciálnych klientov, čo zahŕňa najmä dátové procesy ako štandardizáciu, doplnenie, či duplikáciu dát,
-operácie spojené so správou zákazníkov,
-výber klientely pre realizáciu prieskumu trhu a propagačných aktivít,
-odosielanie akčných ponúk a propagačných správ zo strany Spartoo. Zákazník má možnosť sa odhlásiť z odberu týchto ponúk kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého takéhoto e-mailu.
-rešpektovanie zákonných povinností a predpisov vyplývajúcich pre spoločnosť SPARTOO.SK z predmetu jej činnosti.
-boj proti podvodným objednávkam.


14.3: Príjemca zbieraných osobných údajov

Jedine spoločnosť SPARTOO a externé spoločnosti, s ktorými má SPARTOO uzavreté zmluvy ohľadom spracovávania objednávok Zákazníka, majú prístup ku komunikovaným osobným údajom. Kategórie osôb, ktoré majú prístup k osobným údajom v spoločnosti SPARTOO v rámci ich príslušných kompetencií, sú: obchodné oddelenie, administratívne oddelenie, technické oddelenie a kontrolné oddelenie (účtovný komisár, oddelenie povolané pre kontrolu vnútorných procedúr, atď.)

Rovnako môže byť príjemcom osobných údajov aj personál verejných inštitúcií, výhradne však pre splnenie si legálnych povinností zo strany spoločnosti SPARTOO, ďalej pomocné súdne organizácie, ministerskí úradníci a organizácie, ktoré majú na starosti vymáhanie pohľadávok.

Spoločnosť SPARTOO podniklo potrebné kroky pre zabezpečenie všetkých osobných údajov a to najmä aby neboli poškodené alebo aby k nim nemali prístup tretie osoby.

Spoločnosť SPARTOO si vyhradzuje právo postúpiť údaje, ktoré zozbiera na stránke, pokiaľ Zákazník zaklikne kolonku "Želám si dostávať zľavy od partnerov Spartoo". Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením zaškrtnutia tohto políčka. Akékoľvek zaobchádzanie založené na súhlase, ktoré bolo vykonané pred zrušením, je zákonné.
Spoločnosť SPARTOO môže postúpiť údaje zahraničným spoločnostiam. Spoločnosť SPARTOO sa zaväzuje komunikovať tieto údaje výhradne zahraničným spoločnostiam, ktoré majú rovnakú úroveň zabezpečenia osobných údajov ako Francúzsko a Európska Únia.


14.4: Uchovávanie osobných údajov

Údaje, ktoré zhromažďujeme na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi alebo na účely vyhľadávania, sa uchovávajú po dobu troch rokov od posledného aktívneho kroku, t. j.: kliknutie na hypertextový odkaz, objednávka na stránke, pripojenie k účtu zákazníka, návšteva stránky...

Ak nepodniknete žiadne ďalšie aktívne kroky, na konci tohto trojročného obdobia uchovávania budú údaje, ktoré sa vás týkajú, vymazané alebo anonymizované a váš zákaznícky účet bude vymazaný. Toto automatické opatrenie bude konečné a nezvratné.

V rámci nášho systému na boj proti podvodom sa zhromaždené údaje uchovávajú na zabezpečenom internetovom serveri po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia sa automaticky vymaže.

Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.


14.5: Cookies

SPARTOO meria počet videných stránok, počet návštevníkov na stránkach, ako aj aktivitu návštevníkov stránok a ich frekvenciu návratu na stránky prostredníctvom použitia technológie "cookies".
Cookie nedovoľuje identifikáciu Zákazníka. Uchováva informácie o navigácii Zákazníka na stránke SPARTOO.SK (zobrazené stránky, dátum a hodina zobrazenia, atď.) a povoľuje ich ukladanie pri nasledujúcih návštevách stránky.
Údaje získané prostredníctvom technológie cookies sú určené výhradne a striktne pre interné použitie a nie sú nikdy postúpené tretím stranám.

Použitie technológie cookies nie je nevyhnutné pre fungovanie stránky a vyžaduje si súhlas od používateľa stránky. Súhlas alebo nesúhlas s použitím cookies vyjadruje používateľ stránky prostredníctvom nastavenia prehliadača náležitým spôsobom.

Niektoré cookies, nazývané "reklamné cookies", dovoľujú sledovať používanie stránky Zákazníkom a ukladať zobrazený tovar v lehote do 90 dní, následne na čo je tento tovar alebo iný tovar, prezentovaný prostredníctvom reklamných blokov. Tieto cookies sú naviazané na interný profil Zákazníka, nepovoľujú však jeho identifikáciu. Vyžadujú tiež váš výslovný súhlas rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na nasledujúci odkaz:
Dezaktivovať reklamné cookies z môjho profilu


14.6: Prístupové práva a právo na rektifikáciu

Keď zákazník zadáva svoje osobné údaje na stránke, dáva automaticky súhlas na ich zber a použitie.

V súlade s nariadím EÚ č. 2016/679 má každý zákazník právo na prístup k svojim osobným údajom za účelom ich konzultácie, opravy, obmedzenia, odstránenia a prenosnosti a na vznesenie námietky proti spracovávaniu osobných údajov na zákonné účely. Ak si zákazník praje toto právo využiť, môže napísť na nasledujúcu:
- e-mailovú adresu: dpo@spartoo.com
- prípadne poštou na adresu: SPARTOO SAS-DPO, 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France
Zákazník môže odmietnuť alebo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, z legitímnych dôvodov. V prípade potreby môže zákazník podať sťažnosť u dozorného orgánu.


14.7: Reciprocita

Zákazník sa zaväzuje rešpektovať počas celého procesu zbierania osobné údaje a komunikáciu pochádzajúce od spoločnosti SPARTOO, nerozširovať ich a ponechať si ich iba pre vlastné použitie. Spoločnosť SPARTOO si ponecháva právo odmietnutia komunikácie týchto údajov Zákazníkovi, ako aj právo na odmietnutie ich odstránenia.

15 Súťaže

Pre každú súťaž organizovanú spoločnosťou SPARTOO sú k dispozícii jej podmienky na internetovej stránke SPARTOO.SK. Súťaže organizované spoločnosťou SPARTOO sú dobrovoľné a bez nutnosti nákupu na stránke. Sú prístupné každej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá sa do súťaže prihlási a ktorá si prečíta a akceptuje podmienky súťaže. Dĺžka trvania súťaží a podmienky účasti sú definované v podmienkach súťaží. Víťazi súťaží sú upozornení na túto skutočnosť e-mailom. Svoju výhru obdržia výťazi súťaží vo forme zľavového poukazu SPARTOO.SK, darčekového poukazu SPARTOO.SK,alebo oboch. Podmienky udelenia a podrobnosti o výhrach sú udané v podmienkach súťaží.
SPARTOO si vyhradzuje právo preložiť alebo zrušiť ním vyhlásenú súťaž. SPARTOO.SK za žiadnych okolností nezodpovedá za žiaden problém, ktorý v priebehu súťaže nastane.
Reklamácie, vrátenie a ostatné podmienky súťaží sú definované v podmienkach súťaží. Akýkoľvek podvod alebo pokus o podvod s cieľom neoprávneného nadobudnutia výhry, môže viesť k trestnému stíhaniu.

16 Prednostný predaj

Tovar zavedený do predaja v rámci operácie "Prednostný predaj SPARTOO.SK" je prístupný pre tých Zákazníkov, ktorí zodpovedajú dvom z troch nasledujúcich podmienok:
- Byť Zákazníkom SPARTOO.SK s jedným Zákazníckym účtom, s jednou platnou e-mailovou adresou a jedným platným prístupovým heslom do Zákazníckeho účtu
- Disponovať elektronickou pozvánkou doručenou na e-mail Zákazníckeho účtu
- Disponovať minimálne jedným e-mailom zaslaným spoločnosťou SPARTOO.SK.

17 Darčekové a nákupné poukazy

Darčekové poukazy alebo nákupné poukazy sú vystavené vo forme zľavových kupónov. Každý z nich nesie svoj vlastný unikátny kód. Za darčekové poukážky a nákupné poukážky nie možné vrátiť peniaze a nie je možné ich vymeniť za finančnú náhradu. Tovar zakúpený prostredníctvom darčekových poukazov alebo nákupných poukazov je však možné vymeniť za iný tovar. Zároveň je možné za ne vystaviť finančnú náhradu vo forme nákupného poukazu v prípade, že Zákazníkovi tovar nebude vyhovovať. Darčekové a nákupné poukazy budú v tom prípade vrátené Zákazníkovi a budú môcť byť znovu použité do dátumu trvania ich platnosti.
Darčekové poukazy nie sú kumulovateľné s inými akciovými ponukami alebo s inými zľavovými kupónmi.
Darčekové a zľavové poukazy sa nedajú použiť na nákup tovaru označeného ako "Partnerský produkt".

18 Záruka najlepšej ceny

Ak po zakúpení tovaru na našich stránkach nájde Zákazník ten istý tovar za nižšiu cenu vrátane poštovného na inej slovenskej webovej stránke, ktorá disponuje on-line platobným systémom, SPARTOO mu vráti dvojnásobok cenového rozdielu.

Vrátenie cenového rozdielu podlieha nasledovným podmienkam:
- cena tovaru označená ako nižšia cena musí byť vrátane poštovného,
- pri lacnejšom tovare sa nesmie jednať o špeciálnu reklamnú ponuku alebo o tovar označený so zľavou a,
- dodacie podmienky musia byť identické pri oboch tovaroch (tovar musí byť skladom, jeho expedícia najneskôr jeden deň po objednávke, možnosť aspoň jedného spôsobu doručenia zdarma na stránke konkurenta) a,
- tovar musí byť identický: nový, rovnaká značka, rovnaký model, rovnaký materiál, rovnaká farba a,
- tovar musí byť dostupný v rovnakej veľkosti a farbe na stránkach, ktoré tento tovar ponúkajú za nižšiu cenu a,
- ponuku musí byť vytvorená na slovenských stránkach „ sk “, podľa slovenského práva v eurách a,
- platba za tovar musí byť uskutočnená prostredníctvom elektronickej platby priamo na stránke konkurenta a,
- ponuka je obmedzená na jedno vrátenie peňazí na osobu a tovar, ktorý bol zakúpený na stránkach SPARTOO.SK.

Vrátenie cenového rozdielu sa nevzťahuje na:
- tovar, ktoré nesie označenie "Výpredaj" alebo na inak zľavnený tovar,
- tovar predávaný na dražobných internetových stránkach alebo stránkach s inzerciou alebo výkladových stránkach, prípadne stránkach súkromných osôb,
- tovar predávaný alebo expedovaný našimi obchodnými partnermi, teda tovar označený ako "Partnerský produkt",
- tovar doručený mimo Slovenskej republiky.

Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na "Záruku najnižšej ceny":
Zákazník musí doručiť svoju žiadosť o vrátenie cenového rozdielu do 5 dní po nákupe na SPARTOO.SK. Zákazník skontaktuje SPARTOO.SK pomocou kontaktného formulára Zákazníckeho centra a musí dodržať nasledovný postup:
- vo svojej správe uvedie číslo objednávky na stránke SPARTOO.SK
- uvedie URL adresu (webovú adresu) stránok, na ktorých sa daný tovar predáva za nižšiu cenu s priamym odkazom na lacnejší tovar, a to do formulára na to určeného.
Ak sú všetky vyššie uvedené podmienky splnené a po vypršaní lehoty, v ktorej má Zákazník právo na vrátenie tovaru, si Zákazník predmetný tovar ponechá (nezadá si požiadavku o vrátenie tovaru), sa Spartoo zaväzuje Zákazníkovi vrátiť dvojnásobok cenového rozdielu.
Vrátenie peňazí je poukázané na účet Zákazníka spôsobom, ktorý určí SPARTOO.SK. Peniaze budú vrátené najneskôr do 30 dní.

19 Mimosúdne riešenie sporov

Ak nastane sporná situácia, Zákazník má možnosť adresovať svoju sťažnosť v písomnej forme spoločnosti SPARTOO, ktorá spraví všetko pre to, aby sa situácia vyriešila. Pokiaľ by zlyhalo priateľské vyriešenie spornej situácie, Zákazník môže adresovať žiadosť o riešenie situácie mediátorovi v lehote jedného roka od pokusu o priateľské riešenie situácie. Zákazník môže použiť nasledovnú platformu pre mimosúdne riešenie sporných situácií:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

20 Životné prostredie

20.1: Organizácia ECO textilného sektoraV súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) pre emitentov na trhu textilných výrobkov z odevov, obuvi a bielizne pre domácnosť sa spoločnosť SPARTOO pripojila k ekologickej organizácii "Refashion" a je zaregistrovaná pod jedinečným identifikačným číslom: FR205159_11ECMK, ktoré jej poskytlo ADEME.


20.2: Ekologická organizácia baleniaV súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) v súvislosti s nakladaním s odpadmi z obalov z domácností sa spoločnosť SPARTOO pripojila k ekologickej organizácii pre obaly "ADELPHE" a je registrovaná pod jedinečným identifikačným číslom: FR205159_01QZOL, ktoré vydala ADEME.

21 SPARTOO Premium

SPARTOO.SK ponúka svojim Zákazníkom môžnosť predplatenia si služby Spartoo Premium.
Spartoo Premium je platenou službou s dĺžkou trvania 12 mesiacov, ktorú je nutné uhradiť v okamihu registrácie služby. Zákazníci, ktorí majú záujem využívať výhody tejto služby aj po uplynutí doby 12 mesiacov, môžu registráciu služby obnoviť na ďalších 12 mesiacov po opätovnom uhradení predplatného.
Výhody služby Service Premium sa nevzťahujú na nákup tovaru označeného ako "Partnerský produkt".

 • Výhody služby Spartoo Premium sú nasledovné:

- 10% okamžitá zľava na všetok tovar mimo obdobia výpredajov,
- 5% okamžitá zľava na všetok tovar v období výpredajov,
- platba na 3 splátky pri minimálnej výške objednávky 50 eur zdarma,
- platba na dobierku zdarma.


 • Podmienky použitia zliav:

- podmienky použitia 10% zľavy: táto zľava sa nedá použiť v kombinácii s inými zľavovými kupónmi a nedá sa použiť na značky, ktoré sú vylúčené z našich zľavových ponúk (pozri podmienky prebiehajúcich ponúk);
- podmienky použitia 5% zľavy: táto zľava je použiteľná so zľavami, ktoré ponúkame na našej stránke počas obdobia výpredajov. Nedá sa využiť v kombinácii s inými zľavami ako s tými, ktoré sú ponúkané na našej stránke počas obdobia výpredajov.


22 Aplikovateľné právo - jazyk

Tieto všeobecné obchodné podmienky a operácie z nich vyplývajúce sa riadia a podliehajú francúzskemu právu.
Sú spísané vo francúzštine.
V prípade, že by boli preložené do jedného alebo viacerých cudzích jazykov, v prípade sporu bude mať prednosť iba francúzsky text.
Pridajte Váš názor
PREMIUM